LEIRSUND ANTENNELAG

www.leirsund.no
2005-2019Kontakt oss

Styret i Leirsund Antennelag består av følgende:

Leder:  Fred Øistein Andersen
  Veslefjellet 29
  Tlf. 90104824
  fred.andersen@leirsund.no
   
Nestleder Nils Petter Tallberg
  Heisshageveien 13
  Tlf. 93252014
 

nils-petter.tallberg@hands.no

   
Kasserer:

Salar Ghadani

  Heisshageveien 15
  Tlf. 91834713
 

sghadani@leirsund.no

   
Sekretær: Espen Asak Ruud
  Veslefjellet 28
  Tlf. 90553733
  espen.ruud@ahus.no
   
Styremedlem: Kjeld Kristoffersen
  Duebakken 11
  Tlf. 48077839

 

Fra denne siden kan man sende email til antennelaget eller
til TVECO.NET AS.


Send epost til:


Emne:


Melding:


Fyll inn din e-post adresse her: