LEIRSUND ANTENNELAG

www.leirsund.no
2005-2019LEIRSUND ANTENNELAG TAKKER FOR SEG

På årsmøte 28.april 2015 ble det vedtatt endring av vedtektene for å realisere mulighet for avvikling, salg eller overdragelse av antennelaget. Dette ble fulgt opp på årsmøte 27.april 2016. Hvor det ble vedtatt kostnadsfri overtagelse av kabelnettet til Tveco mot at det bygges rimelig fibernett frem til de som ønsker dette.

Avtalen med TVECO ble inngått 31. mai 2016.

Leirsund antennelag avholdt årsmøte/avviklingsmøte 19. april 2017. Der ble det bestemt at Antennelagets formue skal fordeles på de som var medlemmer før Tveco overtok Leirsund Antennelag 1. juni 2016. Det ble sendt ut et skriv datert 15.mai 2017 til medlemmene med svarfrist 12.juni 2017.

Vi valgte å sende ut purrebrev til 94 medlemmer 11.juli 2017 – svarfrist ble satt til senest 1. august 2017. Siste svar ble mottatt 8.august 2017.

24.september 2017 ble listen sendt Lillestrømbanken for utbetaling av kr 1.401,25 pr 240 medlemmer som hadde gitt nødvendige tilbakemeldinger.

Med dette avslutter vi hjemmesiden til Leirsund Antennelag.Alle henvendelser må nå gjøres direkte til TVECO.NET AS